רש"י על קהלת ד טו

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"ראיתי את כל החיים וגו'" - מצאתי במדרש הספר הזה זה דור המבול שנאמר בהם (בראשית ו) ומכל החי

"עם הילד השני" - אשר יתקיים תחת אותו הדור שהם נח ובניו