רש"י על קהלת ד ו

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"טוב מלא כף נחת" - להיות קונה נכסים מעט ומיגיעו שיהא בהן נחת רוח ליוצרו

"ממלא חפנים" - נכסים הרבה בעבירה שהוא עמל ועצבות רוח לפני המקום