רש"י על קהלת ד יז

<< רש"י על קהלת • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"שמר רגלך כאשר תלך אל בית האלהים" - היאך תלך אם תביא תודה ונדבת שלמים הוא הטוב

"ושמר" - עצמך שלא תצטרך בהבאת חטאות ואשמות

"וקרוב" - הוי לשמוע דברי הקדוש ברוך הוא והוא טוב וקרוב להקדוש ברוך הוא

"מתת הכסילים זבח" - שיחטא ויביא קרבן

"כי אינם יודעים לעשות רע" - אין הכסיל מבין שהוא עושה רע לעצמו