רש"י על קהלת ד יא

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"וחם להם" - כמשמעו ולענין זכר ונקבה מתחממים זה מזה ומולידים