רש"י על קהלת ד ה

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"הכסיל" - הרשע חובק את ידיו ואינו יגע ואינו אוכל אלא מן הגזל

"ואוכל את בשרו" - ליום הדין שרואה צדיקים בכבוד והוא נידון כך נדרש בספרי