רש"י על מלכים ב יח לא

רש"י על מלכים ב • פרק יח >>
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 


"עשו אתי ברכה" - שאילת שלום כמו (בראשית מז ז) ויברך יעקב את פרעה