רש"י על מלכים ב יח כב

<< | רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק כ"ב | >>
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הלא הוא אשר הסיר חזקיהו וגו'" - יש ללמוד מכאן דרבשקה ישראל מומר היה (ראה סנהדרין סא) שהיה מודה שהקב"ה אלוה אלא שרצונו לעבוד עבודה זרה