רש"י על מלכים ב יח כה

<< | רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק כ"ה | >>
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"המבלעדי ה'" - וכי שלא ברשות באתי כבר נתנבא (ישעיהו ז יז) בימי אחז אביך יביא ה' עליך ועל עמך וגו' את מלך אשור

"והשחיתה" - את זו הוסיף משלו