רש"י על מלכים ב יח ד

| רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק ד' |
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויקרא לו נחשתן" - לשון בזיון כלומר מה צורך בזה אינו אלא נחש נחושת