רש"י על מלכים ב יח כד

<< | רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק כ"ד | >>
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני" - שהרי כל הקטן שבהם שר על אלפים איש ואתה אינך משיג לאלפים איש למדנו מכאן על ראשי גייסות מאה ושמונים וחמשה אלף שנפלו עם סנחריב הקטן שבהם שר על אלפים איש שעמו