רש"י על מלכים ב יח לד

| רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק ל"ד |
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הנע ועוה" - אותם מלך אשור החריבם והגלם

"כי הצילו את שומרון" - והשומרונים היו עובדים את אלהי ארם שהיו שכיניהם