רש"י על מלכים ב יח לב

<< | רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק ל"ב |
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אל ארץ כארצכם" - כן דרכי להעביר את האומות ממדינה למדינה היה לו לומר אל ארץ טובה משלכם שהרי לפתותם בא אלא שידע שיכירו שדבריו שקר

"ארץ דגן ותירוש" - זו אפריקי (ירושלמי שביעית ו א)