רש"י על מלכים ב יח יח

<< | רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק י"ח |
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"המזכיר" - איזה משפט בא לפני המלך ראשון שיפסקנו ראשון