רש"י על מלכים ב יח יז

<< | רש"י על מלכים בפרק י"ח • פסוק י"ז | >>
א • ד • ז • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"את תרתן ואת רב סריס" - למדנו בסדר עולם שלא באו שלשתם יחד אלא רבשקה לבדו כמו שכתב בספר (ישעיהו לו ב) ותרתן ורב סריס באו בשליחות שנייה כשבאה לו שמועה על תרהקה מלך כוש וישמע וישלח מלאכים אל חזקיהו וגו' (שם לז ט)

"בתעלת" - פוסקיר"ה בלע"ז בריכה שעושין לביברי דגים

"שדה כובס" - שדה שהכובסין שוטחין בו בגדים וכן תרגם יונתן חקל משטח קצריא