מ"ג מלכים ב יח לא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תשמעו אל חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי בורו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּשְׁמְעוּ אֶל חִזְקִיָּהוּ כִּי כֹה אָמַר מֶלֶךְ אַשּׁוּר עֲשׂוּ אִתִּי בְרָכָה וּצְאוּ אֵלַי וְאִכְלוּ אִישׁ גַּפְנוֹ וְאִישׁ תְּאֵנָתוֹ וּשְׁתוּ אִישׁ מֵי בוֹרוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַֽל־תִּשְׁמְע֖וּ אֶל־חִזְקִיָּ֑הוּ כִּי֩ כֹ֨ה אָמַ֜ר מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֗וּר עֲשֽׂוּ־אִתִּ֤י בְרָכָה֙ וּצְא֣וּ אֵלַ֔י וְאִכְל֤וּ אִישׁ־גַּפְנוֹ֙ וְאִ֣ישׁ תְּאֵנָת֔וֹ וּשְׁת֖וּ אִ֥ישׁ מֵי־בֹרֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשו אתי ברכה" - שאילת שלום כמו (בראשית מז ז) ויברך יעקב את פרעה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואכלו וגו'" - רצה לומר לא תהיו עוד כלואים בתוך העיר מבלי לצאת ללקוט פירות האילנות ולשאוב מי הבורות

"עשו אתי ברכה" - רצה לומר עשו עמי שלום לתת תשורת שלום

מצודת ציון

"ברכה" - ענינו מנחה ותשורת שלום כמו (שם לג יא) קח נא את ברכתי