מ"ג מלכים א ו לו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּבֶן אֶת הֶחָצֵר הַפְּנִימִית שְׁלֹשָׁה טוּרֵי גָזִית וְטוּר כְּרֻתֹת אֲרָזִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּ֙בֶן֙ אֶת־הֶחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔ית שְׁלֹשָׁ֖ה טוּרֵ֣י גָזִ֑ית וְט֖וּר כְּרֻתֹ֥ת אֲרָזִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החצר הפנימית" - היא עזרת הכהנים ועזרת ישראל והיא היתה לפני האולם וקורא אותה פנימית לפי שהיתה לפנים מעזרת נשים (ובמקרא לא מצינו כתוב עזרת כי אם במשנה) "וטור כרותות ארזים" - נדבך של (קירות מחוטבות) עשה בחומה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החצר הפנימית" - זה עזרת כהנים

"שלשה טורי גזי" - שלשה שורות זה על גב זה בנה באבני גזית ועליהם שורה הרביעית בנה מארזים כרותות ומחוטבות ביותר וכסדר הזה בנה אותו עד כלות גבהי הכתלים 

מצודת ציון

"טורי" - שורות כמו (שמות כח יז)ארבעה טורים

"גזית" - מסותתות ביושר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויבן" וכו'. הוא חצר הפנימית שנזכר לקמן (ז, יב) שהיה לפני האולם, ומפני שלא היה מצופה בזהב ולא נבנה בפנים

בצלעות ארזים אמר שהיה רק הבנין החצוני שלשה טורי גזית וכו':