כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶרֶז אֶל הַבַּיִת פְּנִימָה מִקְלַעַת פְּקָעִים וּפְטוּרֵי צִצִּים הַכֹּל אֶרֶז אֵין אֶבֶן נִרְאָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶ֤רֶז אֶל־הַבַּ֙יִת֙ פְּנִ֔ימָה מִקְלַ֣עַת פְּקָעִ֔ים וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים הַכֹּ֣ל אֶ֔רֶז אֵ֥ין אֶ֖בֶן נִרְאָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פקעים" - פירוש ואותם קירות ארזים שעשה אל הבית פנימה לכסות קיר האבן קלוע היה בציורי קליעות וצורות פקעים כמין כפתורים

"פקעים" - למויישייל"ש בלע"ז

"ופטורי צצים" - תרגם יונתן ואטונין שושנין צורת שלשלאות

"פטורי" - לשון חבלים כלשון גמרא כמו (מועד קטן כט א ברכות ח א) כפיטורי בפי ושט

"צצים" - לשון פרחים כמו (במדבר יז כג) ויצץ ציץ חבלים ופרחים ומנחם חברו פטורי לשון (שמות יג יב) פטר רחם וכמו (תהלים כב ח) יפטירו בשפה

"הכל ארז אין אבן נראה" - (תרגום) כל ביתא חפי נסרין דארזא לית אבנא מתחזיא

"מקלעת פקעים" - תרגם יונתן גלף חיזו ביעין (פירוש חקוק כדמות ביצים עגולים)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקלעת" - ענין ציורים וכן תרגם יונתן וגלף וכן (שמות כח יא) תפתח את שתי האבנים תרגומו תגלוף

"פקעים" - ציור פרי מה וכן (מלכים ב ד לט)פקעות שדה

"ופטורי" - ענין פתיחה כמו (שמות יג יב)פטר רחם

"צצים" - פרחים ורוצה לומר ציורי פתיחת הפרחים 

מצודת דוד

"הכל ארז" - כל הבית חפה ארז על האבנים של הכותלים

"וארז וגו'" - רצה לומר צלעות הארז אשר היו מחפים את הבית מבפנים מלאכת ציורם היה צורות פקעים ופטורי צצים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וארז אל הבית פנימה". מפרש שבארבעים אמה של ההיכל היה כו' מצופה בארז עד "שאין אבן נראה", משא"כ

בדביר ששליש הראשון לא היה מצופה: