מ"ג מלכים א ו יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶרֶז אֶל הַבַּיִת פְּנִימָה מִקְלַעַת פְּקָעִים וּפְטוּרֵי צִצִּים הַכֹּל אֶרֶז אֵין אֶבֶן נִרְאָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶ֤רֶז אֶל־הַבַּ֙יִת֙ פְּנִ֔ימָה מִקְלַ֣עַת פְּקָעִ֔ים וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים הַכֹּ֣ל אֶ֔רֶז אֵ֥ין אֶ֖בֶן נִרְאָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פקעים" - פירוש ואותם קירות ארזים שעשה אל הבית פנימה לכסות קיר האבן קלוע היה בציורי קליעות וצורות פקעים כמין כפתורים

"פקעים" - למויישייל"ש בלע"ז

"ופטורי צצים" - תרגם יונתן ואטונין שושנין צורת שלשלאות

"פטורי" - לשון חבלים כלשון גמרא כמו (מועד קטן כט א ברכות ח א) כפיטורי בפי ושט

"צצים" - לשון פרחים כמו (במדבר יז כג) ויצץ ציץ חבלים ופרחים ומנחם חברו פטורי לשון (שמות יג יב) פטר רחם וכמו (תהלים כב ח) יפטירו בשפה

"הכל ארז אין אבן נראה" - (תרגום) כל ביתא חפי נסרין דארזא לית אבנא מתחזיא

"מקלעת פקעים" - תרגם יונתן גלף חיזו ביעין (פירוש חקוק כדמות ביצים עגולים)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הכל ארז" - כל הבית חפה ארז על האבנים של הכותלים

"וארז וגו'" - רצה לומר צלעות הארז אשר היו מחפים את הבית מבפנים מלאכת ציורם היה צורות פקעים ופטורי צצים

מצודת ציון

"מקלעת" - ענין ציורים וכן תרגם יונתן וגלף וכן (שמות כח יא) תפתח את שתי האבנים תרגומו תגלוף

"פקעים" - ציור פרי מה וכן (מלכים ב ד לט)פקעות שדה

"ופטורי" - ענין פתיחה כמו (שמות יג יב)פטר רחם

"צצים" - פרחים ורוצה לומר ציורי פתיחת הפרחים