מ"ג מלכים א ו ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּבֶן אֶת הַבַּיִת וַיְכַלֵּהוּ וַיִּסְפֹּן אֶת הַבַּיִת גֵּבִים וּשְׂדֵרֹת בָּאֲרָזִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּ֥בֶן אֶת־הַבַּ֖יִת וַיְכַלֵּ֑הוּ וַיִּסְפֹּ֤ן אֶת־הַבַּ֙יִת֙ גֵּבִ֔ים וּשְׂדֵרֹ֖ת בָּאֲרָזִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ובנא ית ביתא ושכלליה וטליל ית ביתא בהנתוכין ועילא מנהון סדרא דרכפת רישיה שריתא ארזיא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויספון" - לשון כסוי תקרה

"גבים ושדרות בארזים" - שתי תקראות אחת עשויה לנוי מלמטה ואחת של לוחי ארזים מלמעלה של גבים היא התחתונה ותרגם יונתן בהנתוכין ולא ידעתי מה הן ושמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל שהם נסרים ארוגים נאים כמין צורה וקורין לו בלשונינו צילי"ד ובלשון אשכנז (גהימל"ט) והיא לשון שמים שמי קורה ואני אומר שהם לבנים חלולים והם כחצי קנה עגול שעושין לכסוי בתים (בלשון אשכנז דעק ציגל)

"גבים" - לשון ארמי גובתא דקניא והם היו (למעלה) והשדרות (למטה)

"ושדרות" - לוחי ארזים סדורים למעלה מן הגבים לדריסת הרגל כשעולין לראות בבדק הבית וכן תרגם יונתן ושדרות בארזים ועילא מנהון (רוצה לומר מן הגבים) סידרא דרכפת רישי שריתא ארזיא ורכפת לשון תכיפת וחבירו (שמואל ב כב יב) עבי שחקים תרגום יונתן מריכפת עננין קלילין (ושדרות כלומר היו נסרים סדורים זה אצל זה רד"ק)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"את הבית" - את קירות ההיכל

"ויספון" - כסה את הבית בתקרה חקוקה ומצוירת גבים לנוי ולפאר וממעל לה עשה עוד תקרה מארזים סדורות להיות מחוזק לדריסת רגלי העולים לראות בדקי הבית

מצודת ציון

"ויכלהו" - השלימו

"ויספון" - ענין כסוי התקרה וכן (חגי א ד)לשבת בבתיכם ספונים

"גבים" - כענין גומות ובורות כמו (מלכים ב ג טז)עשה הנחל הזה גבים גבים

"ושדרות" - כמו וסדרות בסמ"ך

<< · מ"ג מלכים א · ו · ט · >>