מ"ג מלכים א ו ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבן על קיר הבית יצוע [יציע] סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּבֶן עַל קִיר הַבַּיִת יצוע [יָצִיעַ] סָבִיב אֶת קִירוֹת הַבַּיִת סָבִיב לַהֵיכָל וְלַדְּבִיר וַיַּעַשׂ צְלָעוֹת סָבִיב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּ֩בֶן֩ עַל־קִ֨יר הַבַּ֤יִת יצוע יָצִ֙יעַ֙ סָבִ֔יב אֶת־קִיר֤וֹת הַבַּ֙יִת֙ סָבִ֔יב לַהֵיכָ֖ל וְלַדְּבִ֑יר וַיַּ֥עַשׂ צְלָע֖וֹת סָבִֽיב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ובנא על כתלי ביתא זיוא סחור סחור להיכלא ולבית כפורי ועבד מחיציא סחור סחור:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יציע" - אפנטי"ץ בלע"ז ושלשה שמות יש לה יציע תא צלע (כך מפורש בבבא בתרא סא א)

"את קירות הבית סביב" - כלומר כנגד ההיכל ובית קדשי הקדשים הוא הדביר עשה צלעות מבחוץ לדרום ולמערב ולצפון וסוף המקרא הוא פירוש לראשו ויבן על קיר הבית סמוך לקיר הבית יציע סביב כיצד עשה את קירות הבית להיכל ולדביר עשה צלעות

"ויעש" - כמו עשה וכן (שמות טו ב) ויהי לי לישועה כמו היה לי לישועה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יציע סביב" - וחוזר ומפרש לקירות הבית אשר המה סביב ההיכל מצפון ומדרום ואשר המה סביב הדביר מצפון וממערב ומדרום אליהם סמך מעשה הצלעות בכל סביבם

"על קיר הבית" - רצה לומר נסמכות ונשענות אל קיר הבית

מצודת ציון

"קיר" - כותל

"יציע" - שם חדר מה ונקרא יציע וצלע יציע היה נקרא על שם שהוא מקום צנוע וצלע היה נקרא על שם שהוא בצלע בצד הבית

"ולדביר" - בית קדש הקדשים קרויה דביר על שם שהדבור יצא משם ואף המחיצה המפסקת בינה לההיכל קרויה דביר כמו בית קדש הקדשים עצמה

<< · מ"ג מלכים א · ו · ה · >>