רש"י על ישעיהו לז כה

<< רש"י על ישעיהו • פרק לז >>
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"אני קרתי ושתיתי" - כלומר התחלתי בכל מעשי וגמרתי והצלחתי כזה הכורה בור ומוצא מים ומצליח ל' מקור

"ואחריב בכף פעמי" - אם באתי לצור על עיר הבטוחה בחוזק נהרותיה הבאתי עליה גייסות רבים וכלו מימי נהרותם ובשתיית בהמתם ומדרך כף רגליהם

"ואחריב" - ל' הוה כלומר כן דרכי תמיד

"יאורי מצור" - יאורי עיר הבאה במצור ע"י יאורות