רש"י על ישעיהו לז כד

רש"י על ישעיהו • פרק לז >>
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"מרום הרים" - הר הבית

"ירכתי לבנון" - בית המקדש

"ואכרות קומת ארזיו" - לא אלך לארצו עד אשר אחריבנו

"קצו" - סופו

"יער כרמילו" - טוב שבחו וכובד חזקו