רש"י על ישעיהו לז ז

רש"י על ישעיהו • פרק לז
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"ושמע שמועה" - מיד זו שמועת תרהקה מלך כוש ומתוך כך ילך מעליכם הפעם הזאת להלחם עם תרהקה ואין זו שיבה לארצו ואח"כ ישוב הלום ואני עתיד להשיבו לארצו ולהפילו שם בחרב