רש"י על ישעיהו לז יג

<< רש"י על ישעיהו • פרק לז
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"הנע ועוה" - הניעהו ועוהו מלך אשור החריבם וטילטל' ממקומם