רש"י על ישעיהו לז יב

רש"י על ישעיהו • פרק לז >>
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"עדן" - שם מלכות כמה דאת אמר (יחזקאל כז) חרן וכנה ועדן