רש"י על ישעיהו לז ט

רש"י על ישעיהו • פרק לז
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"וישמע" - מלך אשור על תרהקה לאמר יצא תרהקה להלחם אתך

"וישמע וישלח מלאכים" - אין וישמע השני כמו וישמע הראשון הראשון ל' שמועה והשני ל' קבלה קבל דברי השלוחים וייטבו בעיניו לתת לב להסתלק מעל ירושלים להלחם תחלה עם כוש

"וישלח מלאכים אל חזקיהו" - להודיעו שאינו מסתלק לגמרי אלא ע"מ לשוב