רש"י על ישעיהו לז כט

<< רש"י על ישעיהו • פרק לז >>
ג • ד • ז • ט • יב • יג • יח • יט • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לו • לז • לח • 


"התרגזך" - התרעשך והתגברך עלי

"שאננך" - כמו ושאונך

"חחי" - כמין טבעת הוא ותוחבין אותו בשפת בהמה שעסקיה רעים למושכה בו

"ומתגי" - ת"י זמם והוא של ברזל ותוחבין אותו בנחירי הנאקה והוא ששנינו ונאקה בחטם במס' שבת (צ"ע כי מהפסוק נראה להדיא להיפך כי חח בחטם ומתג בשפה)