רש"י על ירמיהו לא כח

רש"י על ירמיהו • פרק לא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"בוסר" - פרי שלא נגמר והוא מקהה את השינים

"ושני בנים תקהינה" - הבנים ילקו בעון אבות