רש"י על ירמיהו לא כו

<< רש"י על ירמיהו • פרק לא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"זרע אדם וזרע בהמה" - הטובים והסכלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי זרע אדם וזרע בהמה תרגם יונתן אקימינון כבני אנשא ואצלחינון כבעירא שאין עונותיה נפקדין עליה