רש"י על ירמיהו לא לט

רש"י על ירמיהו • פרק לא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"העמק הפגרים" - עמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב

"והדשן" - מקום שפך הדשן שהיה חוץ לירושלים יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתוך חומותיה ונבואה זו עתידה לבא

"השדמות" - (קנפני"א בלע"ז)