רש"י על ירמיהו לא לד

רש"י על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"לאור" - (איאקלארזי"ר בלע"ז) וכן ת"י לאנהרא

"רוגע הים" - שובר הים מנידו ומרתיחו ונעשה קמטים קמטים כמו עורי רגע (איוב ז)