רש"י על ירמיהו לא יח

<< רש"י על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"נחמתי" - אני מתחרט על תועבותי

"הודעי" - שהתבוננתי בעצמי שמעלתי (אפרינוי"י בלע"ז)

"חרפת נעורי" - שיכולים אויבי לחרפני על חטרת נעורי