רש"י על ירמיהו לא יז

רש"י על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"מתנודד" - (קומפליינ"ט בלע"ז) לשון מי ינוד לך (לעיל יט)

"יסרתני" - ביסורין אתה הקב"ה

"כעגל לא לומד" - (פושאגויילוני"ץ בלע"ז) לשון מלמד הבקר (שופטים ד) הייתי בתחלה לכך חטאתי לך