רש"י על ירמיהו לא לו

<< רש"י על ירמיהו • פרק לא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"אם ימדו שמים" - כמה גובהם

"גם אני אמאס בישראל" - כלומר כשם שהם לא ימדו ולא יחקרו כך ישראל לא ימאסו בכל אשר חטאו