רש"י על ירמיהו לא א

<< רש"י על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כח • לד • לה • לו • לט • 


"מצא חן" - בעיני דור המדבר

"שרידי חרב" - מצרים והעמלקי והכנעני

"הלוך להרגיעו ישראל" - בהוליכם לנחול ארץ מרגועם