רש"י על יחזקאל לט ט

רש"י על יחזקאל • פרק לט
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 


"והשיקו" - כמו תנור שהשיקוהו בלשון משנה

"בנשק" - אנא"ר מורא"ש בלע"ז