רש"י על יחזקאל לט ב

רש"י על יחזקאל • פרק לט
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 


"וששאתיך" - כמו והשאתיך על עמי כמו תהילים פ"ט לא ישיא אויב בו