רש"י על יחזקאל לט כג

| רש"י על יחזקאלפרק ל"ט • פסוק כ"ג |
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וידעו הגוים כי בעוונם גלו" - בני ישראל כשיראו את גבורתי יכירו כי לא מקוצר ידי היה שלא הושעתים אלא בעוונם הסתרתי פני מהם וגלו