רש"י על דברי הימים ב ט ו

רש"י על דברי הימים ב • פרק ט
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"חצי מרבית" - רבוי חכמות