רש"י על דברי הימים ב ט יד

רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"לבד מאנשי התרים" - שהיו דואגים לעבור ממדינה למדינה וממלכות למלכות בלא תייר והיו נותנים לו שכר תייר

"והסוחרים מביאים" - שהיו מביאים לו ע"י עלילה כדי לראות חכמתו