רש"י על דברי הימים ב ט כא

רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"שנהבים" - שן פיל ופיל עצמו

"וקופים" - (בל"א מע"ר קאטצע"ן)

"ותוכיים" - טווסין