רש"י על דברי הימים ב ט כג

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"וכל מלכי הארץ וגו'" - לקיים מה שאמר לו הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא יהיה (שם)