רש"י על דברי הימים ב ט א

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"לנסות את שלמה" - אם אמת מה ששמעה מחכמתו ובאה לנסותו

"בחידות" - כמו (שופטים יד) אחודה נא לכם חידה דשמשון