רש"י על דברי הימים ב ט יט

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ט
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"ושנים אריות עומדים אצל הידות" - של זהב וכל צורת הכסא וצורת החיות שבכסא מפורש בתרגום של מגילת אסתר