רש"י על דברי הימים ב ט ל

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ט
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"על כל ישראל מ' שנה" - מה שאין כן בדוד שבחברון מלך ז' שנים ובירושלים שלשים ושלש