רש"י על דברי הימים ב ט כב

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"ויגדל המלך שלמה וגו'" - לקיים מה שאמר לו וגם אשר לא שאלת אתן לך גם כבוד (מלכים א' ג')