רש"י על דברי הימים ב ט כט

רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"על דברי נתן הנביא" - וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור ה' (שמואל ב' י"ב)

"ועל נבואת אחיה השילוני" - (מלכים א' י"א) שקרע ממנו המלכות ונתנה לירבעם