רש"י על דברים לא יד

רש"י על דברים • פרק לא
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 


"ואצונו" - ואזרזנו