רש"י על דברים לא יב

<< רש"י על דברים • פרק לא
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 


"האנשים" - ללמוד

"והנשים" - לשמוע

"והטף" - למה באו לתת שכר למביאיהם