רש"י על דברים לא יט

רש"י על דברים • פרק לא >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 


"את השירה הזאת" - האזינו השמים עד וכפר אדמתו עמו