רש"י על דברים לא כג

רש"י על דברים • פרק לא
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויצו את יהושוע בן נון" - מוסב למעלה כלפי שכינה כמו שמפורש אל הארץ אשר נשבעתי להם